İnsan Kaynakları Misyonumuz

Önce İnsan – Çalışanı karar mekanizmasının kalbine yerleştirmek:

Değişen iş pazarında, artık karar süreci işverenden çok, kaliteli iş gücünün elinde. Aykutoğlu Grup bünyesinde yer alan şirketlerimizi geleceğe hazırlamak için, tüm çalışanların yetkinlik ve şirkete bağlılığına ihtiyaç duyuyoruz.

Organizasyona sürekli yatırım:

Ülke çapında yer almak istediğimiz alanlar; liderlik, öğrenme ve yenilikçiliktir.

Aykutoğlu Grup’un farklı şirket kültürünü geliştirmek ve beslemek:

Yüksek perfomanslı, çok uluslu şirket olmak bizim için yeterli değil. Biz benzersiz olmak istiyoruz.

Sosyal ve toplumsal sorumluluk alanlarında liderlik ve yenilikleri geliştirmek ve desteklemek:

Sosyal ve toplumsal sorumluluğu iki başlık altında değerlendiriyoruz. İş süreçlerimizi planlarken topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmamak ve toplum için yenilikçiliğin önderliğini yapmak önceliğimizdir.

Öncelikli Çalışma İlkelerimiz

– Açıklık, dürüstlük, samimiyet

– Adil olmak

– Bireysel uzmanlık ve önderlik

– Müşteri odaklılık